the first travellers

- braća iz klana Tole
Ivar
Alvar

- Zefronovi (vaši) ljudi
Elout -
Ilsen – visoka žena
Velok – Jedan

- iz klana koji je tada bio Nairov
Harbin – hound master
Ilkonn – pisana žena
Lard – lovci

the first travellers

Across the Water Green_Witch